Nasz cel to zapewnienie Państwu kompleksowej obsługi i doradztwa rachunkowo - finansowego.

BADANIA I PRZEGLĄDY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Przedmiotem działalności naszej firmy jest wykonywanie czynności rewizji finansowej, jak również usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwo podatkowe oraz prowadzenie postępowań upadłościowych / likwidacyjnych.

Wykonujemy ekspertyzy i sporządzamy opinie ekonomiczno-finansowe. Świadczymy usługi doradztwa oraz zarządzania, wymagające posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.

Świadczymy nasze usługi zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

Biuro oferuje usługi w w/w zakresie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089).