Biuro
rachunkowe

Elżbieta Kalejta

BIEGŁY REWIDENT nr 1518
Polska Izba Biegłych Rewidentów

Przeglądy ksiąg rachunkowych.

Wykonujemy przeglądy ksiąg rachunkowych oraz stosowanych w przedsiębiorstwie zasad. Analizujemy dokumentację źródłową w zakresie kwalifikacji i ewidencji, identyfikując rachunkowe i podatkowe błędy oraz przeoczenia. Weryfikujemy również dokumentację i rozliczenia zobowiązań publicznoprawnych.

Badania sprawozdań finansowych.

Wykonujemy badania sprawozdań finansowych i weryfikujemy, czy dane sprawozdanie oraz stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są wolne od istotnych zniekształceń. W swojej opinii biegły potwierdza, że przestawia ono rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.

KSIĘGOWOŚĆ

Kompleksowa obsługa rachunkowa firm.

Kompleksowo obsługujemy wszelkie podmioty gospodarcze, nie tylko w obrębie lokalnym czy regionalnym, ale także poza nim.

OBSŁUGA FIRM W ZAKRESIE

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW

Do każdej firmy podchodzimy indywidualnie, co pozwala na zapoznanie się ze specyfiką danej działalności. Proponujemy przypomnienie i usystematyzowanie wiadomości od źródeł finansowania, poprzez operacje gospodarcze, zasady ewidencji aż do rozliczenia podatkowego.

DORADZTWO BIZNESOWE

Świadczymy usługi konsultingowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Dysponujemy stosowną wiedzą i przygotowaniem, a doświadczenia zawodowe pozwalają na rozwiązywanie bieżących problemów naszych klientów. Stanowimy wsparcie innowacyjnego rozwoju zarówno MMŚP oraz dużych jednostek.

BEZPIECZENSTWO PODATKOWE

Liczne zmiany w przepisach podatkowych zwiększyły ryzyko wystąpienia nieprawidłowości podatkowych i realne stało się poniesienie przez osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa odpowiedzialności karnej skarbowej za takie nieprawidłowości. Nasze instrumenty, w oparciu o wieloletnie doświadczenie, pozwalają na minimalizowanie tego ryzyka.

SZKOLENIA

Zapewniamy usługi szkoleniowe w zakresie rachunkowości i podatków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia będące rezultatem dużych zmian podatkowych inicjujemy nieodpłatnie dla naszych klientów w zakresie ich dotyczącym. Prowadzimy również indywidualne przeszkolenia dla zainteresowanych.

Biuro rachunkowe ElKa

Biuro Rachunkowe ElKa istnieje od 1997 roku. Właścicielem biura jest mgr Elżbieta Kalejta, biegły rewident nr 1518. Biuro jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 2050.

Od początku istnienia biuro poszerzało zakres oraz charakter prowadzonej działalności.

Kompleksowo obsługujemy wszelkie podmioty gospodarcze, nie tylko w obrębie lokalnym czy regionalnym, ale także poza nim.

Obecnie z naszego wieloletniego doświadczenia korzysta ponad 150 firm o różnej formie prawnej i wielkości, a także z różnych stron Polski.

Dzięki nam Klienci mogą się skoncentrować na prowadzonej działalności, podczas gdy my zajmujemy się Ich sprawami finansowo-księgowymi i kadrowo-płacowymi.

Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego Klienta.

Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu sprawdzone rozwiązania dzięki profesjonalnie dobranej kadrze pracowniczej.

Z wieloma naszymi Klientami współpracujemy od początku istnienia firmy. To świadczy o zaufaniu do nas, za co jesteśmy wdzięczni i z czego jesteśmy dumni.

Nasi Klienci powierzają nam powadzenie ksiąg rachunkowych – nie tylko dokumenty, ale i swoje tajemnice biznesowe, a właśnie to pozwala nam skutecznie im doradzać.

Zapewniamy pełną dyskrecję i ponosimy wszelką odpowiedzialność za jakość naszych usług.