Oferta

Nasz cel to zapewnienie Państwu kompleksowej obsługi i doradztwa rachunkowo - finansowego.

Księgi rachunkowe
 • tworzenie Planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy. Wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunku zysków i strat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych firmy. Istnieje również możliwość dostosowania planu kont do celów kontrolingowych. Analizując działalność firmy proponujemy jak najlepsze wariantyrozwiązań, usprawniające procesy informacyjne i decyzyjne.
 • tworzenie polityki rachunkowości
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretacja dokumentów
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności
 • zestawienie obrotów i sald
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy
Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • przygotowywanie bilansów
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy
Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy
Kadry i płace
1. Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • akta pracownicze przechowujemy w siedzibie firmy
2. Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę
 • sporządzenie listy płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy
3. Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło
 • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców
 • przygotowywanie umów zleceń / o dzieło
 • sporządzenie listy płac umów-zleceń / o dzieło
 • sporządzenie deklaracji podatkowych
 • listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy
4. Prowadzenie dokumentacji ZUS
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
 • wszelkie dokumenty do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną z wykorzystaniem własnego podpisu elektronicznego
Zwrot podatku z zagranicy
 • oferujemy pomoc w odzyskiwaniu podatku z zagranicy, m.in. z Niemiec, Holandii, Anglii czy USA; współpracujemy w tym zakresie z naszym Partnerem - Meritum Group oraz serwisem podatkimeritum.pl

Galeria

Nasza praca jest ukierunkowana na sukces naszych klientów

Myślisz o własnym biznesie? Ale nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z nami, pomożemy Tobie we wszelkich formalnościach!
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Adres: 19-400 Olecko, ul.Zielona 15
Telefon: 087-520-30-60
Tel kom:0-660-422-461
Tel kom:0-602-734-544
NIP: 847-104-44-03
REGON: 790280708
E-mail: ekalejta@wp.pl
lub: elka@powiat.olecko.pl